Abychom pochopili význam designu, musíme porozumět součástem tvořících jeho obsah a uvědomit si, že design už sám o sobě je názorem, stanoviskem a komentářem. Je také druhem určeté sociální odpovědnosti. Vytváření designu, znamená více než pouze jednoduše sestavovat, formovat nebo upravovat; když navrhujeme, dodáváme svému dílu jakousi hodnotu a význam, jeho prostřednictvím vystvětlujeme, zjednodušujeme, tvoříme, něco zdůrazňujeme, někoho ctíme, vyzdvihujeme a snad i bavíme.


Anglické slovo "design" je nejen sloveso, ale i podstatné jméno. Označuje jak začátek, tak i konec; nazýváme jím jak samotný proces, tak i jeho výsledek.


Paul Rand, grafik.

Úryvek z jeho knihy Design, Form and chaos